سرور های اختصاصی

سرویس ها

سرور های اختصاصی

سرور اختصاصی توسط شرکت ها، سازمان ها، وب سایت های دانلود، اشخاص، گیم سرورها (سرور های بازی) با بازدید بالا که اغلب به فضای ذخیره سازی و پهنای باند بیشتری نیاز دارند می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
سرور های اختصاصی با سخت افزار های متنوع توسط دیتاسنتر ها در سر تا سر دنیا ارائه می شوند. شما با توجه بو نوع نیاز خود می توانید سرور مناسب برای مصارف خود را انتخاب و استفاده نمایید.


انتخاب و خرید سرور از دیتاسنتر امن و مناسب همیشه یکی از دغدغه های فکری مدیران سرور ها بوده است. شما در این قسمت می توانید سرور های مورد نیاز خود را از دیتاسنتر های معتبر و مناسب انتخاب و سفارش دهید.

  • در صورت تمایل سفارش سرور از دیتاسنتر مورد تایید شما انجام می شود.
  • ارسال سفارش شما و تجویل سرور در سریع ترین زمان ممکن
  • مدیریت یا راه اندازی کامل سرور طبق درخواست شما
Atom™ N٢٨٠٠
نام سرویس پردازنده حاظه رم فضای دیسک سرعت اتصال پهنای باند ماهانه دیتاسنتر میزبان کشور میزبان تعداد آی پی قیمت ماهانه سرور سفارش
SY-7001 Intel Xeon W3520 ۱۶ گیگابایت ۲ x ۳۰۰ گیگابایت SSD ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا ۱ عدد ۱۷۷۰۰۰ تومان سفارش
SY-7002 Intel Xeon W3520 ۱۶ گیگابایت ۲ x ۲ ترابایت SATA ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا ۱ عدد ۱۷۷۰۰۰ تومان سفارش
SY-7003 Intel Xeon E3 1225v2 ۱۶ گیگابایت ۲ x ۲ ترابایت SATA3 ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا ۱ عدد ۱۷۷۰۰۰ تومان سفارش
SY-7004 Intel Xeon W3520 ۳۲ گیگابایت ۲ x ۲ ترابایت ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا،فرانسه ۱ عدد ۱۷۷۰۰۰ تومان سفارش
SY-7005 Intel Xeon E3 1225v2 ۳۲ گیگابایت ۲ x ۲ ترابایت SATA3 ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا،فرانسه ۱ عدد ۲۰۶۰۰۰ تومان سفارش
SY-7006 Intel Xeon E3 1245v2 ۳۲ گیگابایت ۲ x ۲ ترابایت SATA3 ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا،فرانسه ۱ عدد ۲۳۶۰۰۰ تومان سفارش
SY-7007 Intel Xeon E5 1620 ۳۲ گیگابایت ۲ x ۲ ترابایت SATA3 ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا ۱ عدد ۲۳۱۰۰۰ تومان سفارش
SY-7008 Intel Xeon E5 1650 ۳۲ گیگابایت ۲ x ۳ ترابایت SATA3 ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا ۱ عدد ۲۷۸۰۰۰ تومان سفارش
SY-7009 Intel Xeon E5 1620 ۶۴ گیگابایت ۲ x ۲ ترابایت SATA3 ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY فرانسه ۱ عدد ۲۵۳۰۰۰ تومان سفارش
SY-7010 Intel Xeon E5 1650 ۶۴ گیگابایت ۲ x ۳ ترابایت SATA3 ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY فرانسه ۱ عدد ۳۲۴۰۰۰ تومان سفارش
SY-7011 AMD Opteron 4386  ۳۲ گیگابایت ۲ x ۳ ترابایت ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY کانادا ۱ عدد ۲۳۶۰۰۰ تومان سفارش
SY-7012 Intel Xeon E3 1245v2 ۳۲ گیگابایت ۳ x ۳۰۰ گیگابایت SSD 250 Mbps نامحدود OVH-SY کانادا ۱ عدد ۲۶۵۰۰۰ تومان سفارش
SY-7013 Intel Xeon E3 1225v2 ۱۶ گیگابایت ۳ x ۱۲۰ گیگابایت SSD ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY فرانسه ۱ عدد ۲۰۶۰۰۰ تومان سفارش
SY-7014 Intel Xeon E3 1225v2 ۳۲ گیگابایت ۳ x ۱۲۰ گیگابایت SSD ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY فرانسه،کانادا ۱ عدد ۱۹۷۰۰۰ تومان سفارش
SY-7015 Intel Xeon E3 1225v2 ۳۲ گیگابایت ۳ x ۱۲۰ گیگابایت SSD ۲۵۰ Mbps نامحدود OVH-SY فرانسه،کانادا ۱ عدد ۲۰۶۰۰۰ تومان سفارش
SD-7001 AMD Opteron X٢١٥٠ ۸ گیگابایت

۲ x ۱ ترابایت
۱ x ۳۲ گیگابایت

KVM +

۲۵۰ Gbps نامحدود MyLoc آلمان ۱ عدد ۲۹۵۰۰۰ تومان سفارش
SD-7002 AMD Opteron 3365 ۳۲ گیگابایت

۲ x۱ ترابایت

۲۵۰ Gbps نامحدود MyLoc آلمان ۱ عدد ۶۹۴۰۰۰ تومان سفارش
SD-7003 ٢x Intel XEON E٣-١٢٣٠ ۳۲ گیگابایت

۲ x ۱ ترابایت

۲۵۰ Gbps نامحدود MyLoc آلمان ۱ عدد ۲۱۳۰۰۰ تومان سفارش
SD-7004 Intel XEON E3-1270v3 ۳۲ گیگابایت

۲ x ۱ ترابایت

۲۵۰ Gbps نامحدود MyLoc آلمان ۱ عدد ۸۶۴۰۰۰ تومان سفارش
SD-7005 Intel XEON D-1540 ۳۲ گیگابایت ۲ x ۱ ترابایت
۱ x ۱۲۰ گیگابایت

۲۵۰ Gbps

نامحدود MyLoc آلمان ۱ عدد ۱۱۳۴۰۰۰ تومان سفارش
KS-7001 Core™ i٥-٢٣٠٠ ۱۶ گیگابایت

۲ ترابایت

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi کانادا و فرانسه ۱ عدد ۱۳۶۰۰۰ تومان سفارش
KS-7002 Core™ i٣-٢١٣٠/٣٢٤٠ ۸ گیگابایت ۲ ترابایت ۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi کانادا ۱ عدد ۱۰۶۰۰۰ تومان سفارش
KS-7003 Atom™ N٢٨٠٠ ۴ گیگابایت

۴۰ گیگابایت SSD

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi فرانسه ۱ عدد ۶۰۰۰۰ تومان سفارش
KS-7004 Xeon ٢ x E٥٥٠٤ ۱۶ گیگابایت

۲ ترابایت

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi فرانسه ۱ عدد ۱۵۲۰۰۰ تومان سفارش
KS-7005 Core™-i٧٩٢٠ ۱۶ گیگابایت

۲ ترابایت

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi فرانسه ۱ عدد ۱۳۵۰۰۰ تومان سفارش
KS-7006 Core™ i٥-٧٥٠ ١٦ گیگابایت

۲ ترابایت

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi فرانسه ۱ عدد ۱۲۲۰۰۰ تومان سفارش
KS-7007 AMD Opteron ٤١٢٢ ۱۶ گیگابایت

۲ ترابایت

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi کانادا ۱ عدد ۱۲۲۰۰۰ تومان سفارش
KS-7008 Atom™ N٢٨٠٠
۴ گیگابایت

۱ ترابایت

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi فرانسه ۱ عدد ۶۰۰۰۰ تومان سفارش
KS-٧٠٠٩ Atom™ N٢٨٠٠۲ گیگابایت

۵۰۰ گیگابایت

۱۰۰ Mbps نامحدود kimsufi کانادا 1 عدد ۳۰۰۰۰ تومان سفارش